Tại sao bạn nên học Piano tại Câu lạc bộ âm nhac truyền thống Unesco

Hơn 50 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa học Piano ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  2 tháng

Buổi Học Nội Dung Yêu Cầu
Buổi 01 - Buổi 05 Tổng hợp Kỹ thuật cơ bản với Piano 2h/buổi
Buổi 06 - Buổi 10 Vào bài: Một số ca khúc ngắn, đơn giản 2h/buổi
Buổi 11 - Buổi 15 Kỹ thuật nâng cao với Piano 2h/buổi
Buổi 16 - Buổi 20 Vào bài: Một số ca khúc khó, dài và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn 2h/buổi
Buổi 21 - Buổi 25 Đệm nhạc, ghép nhạc, trình diễn tốt nghiệp 2h/buổi