Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ VĂN

CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ VĂN

▶️

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Công ĐồngCung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công

.▶️

Dưới đây là một bản hát văn Công Đồng mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Công Đồng thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. Cung văn có thể hát hết cả bài hoặc hát trích đoạn. Nội cung của bản văn Công Đồng diễn tả việc thỉnh các vị Phật, vị Thánh về chứng đàn lễ. Tôi xin gửi tới quý vị nội dung một bản văn công đồng thông dụng nhất

▶️

CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ VĂN

Bỉ cách

Bảo nhang phước úc khởi tường yên

Thụy khí xung đằng thấu cửu thiên

Nhang giảo chí thành,đăng bảo an

Nguyện cờ đệ tử đắc bình an

Miễu cách:Việt Nam thuở nền an vương thất

Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy

Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.

Đệ tử tâu quy Phật thánh mười phương

Nức khói hương chiên đàn giải thoát

Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay

Nam mô Phật ngự phương Tây

Sen vàng choi chói hiệu nay Di Đà

Ngự trước tòa lưu ly bảo điện

Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên

Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên

Cửu Long phún thủy quần tiên ca đàn

Đức toà thị ngại vàng rờ rỡ

Phóng hào quang rực rỡ vân yên

Quan Âm ngự trước án tiền

Tả hữu bồ tát tăng thiền, già na

Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng

Vận thần thông vô lượng vô biên.

Thổng cách:

Tận hư không giới thánh hiền

Dục giới sắc giới chư thiên đều mời

Vua Đế Thích Quản cai thiên Chủ

Vua Ngọc Hoàng thiên Phủ chí tôn

Dương phủ ngũ nhạc thần vương

Địa phủ thập điện Minh Vương các tòa

Dưới thoải cung giang hà ngoại hải

Chốn Động Đình Bát Hải Long Vương

Tam nguyên, tam phẩm tam quan

Quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền

Ngôi Bắc Cực trung thiên tinh chúaTả

Nam Tào chua sổ trường sinh

Hữu quan Bắc Đẩu thiên đình

Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng

Khắp tam giới bách quan văn vũ

Hội công đồng tứ phủ vạn linh

Cửu trùng Thánh Mẫu thiên đình

Bán thiên công chúa quế quỳnh đôi bên

Hội bàn tiên khăn điều áo thắm

Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

Thỉnh mời Quốc Mẫu Vua Bà

Công đồng Thánh Mẫu tam tòa chúa tiên

Đền Sòng Sơn -Địa Tiên Vương Mẫu

Phú nói:Đất phủ Giày nổi dấu thiên nhan

Thỉnh mời Thánh Mẫu Đệ Tam

Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung

Tướng uy hùng năm quan hoàng tử

Lĩnh sắc rồng cai ngự bốn phương

Quyền cai sơn thoải đại giang

Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh

Khắp tam giới đình thần tứ phủ

Hội Công Đồng văn vũ bá quan

Tả mời thái tuế đương niên

Hữu quan đương cảnh thành hoàng quản cai

Tiền hậu lai Lê Triều Thái Tổ

Lệ tùy tòng thừa sự hôm mai

Thỉnh mời Tứ Phủ Khâm Sai

Thủ Đền Công Chúa đáng tài thần thông

Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ

Quản chư tào thừa sự sớm khuya

Pháp vân Pháp vũ uy nghi

Pháp lôi Pháp điện hộ trì phi phong

Tướng thiên cung mão đồng đai giáp

Lốt thủy tề năm sắc phi phương

Dọc cách:

Thỉnh mời bát bộ sơn trang

Bên thời thập nhị tiên nương chầu vào

Các bá quan cơ nào đội ấy

Giáng bản đền lừng lẫy uy nghi

Thổ Công Thổ Địa thần kỳ

Ngoại Giang Hà Bá sơn kỳ thần linh

Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ

Ngũ Hổ thần vạn vị hùng binh

Thỉnh mời liệt vị bách linh

Binh tùy binh tiếp hùng binh đáo đền

Dồn:

Phép tự nhiên thiên trù tống thực

Thập biến thiên vạn ức hà sa

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế

Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng

Án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải

Biến trần trần sái sái giai sung

Nhất nghi lục cúng viên thông

Ân cần phụng hiến công đồng như lai

Nguyệt vân lai cầu an bảo tọa

Đại từ bi hỷ xả tri tâm

Cứ trong một tháng đôi tuần

Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già

Hội tam đa , trình tường ngũ phúc

Độ cho đồng hưởng lộc thiên xuân

Thỉnh mời Phật giáng lưu ân

Công Đồng lưu phúc thiên xuân thọ trường

Ghi chú :Đoạn dị bản của bỉ cách

Dị bản 1:

Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn

Toạ thượng dương dương nghiễm nhược tồn

Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực

Tuỳ cơ phó cảm nạp trần ngôn

Dị bản 2:

Sâm sâm hạt giá ,tòng không hạ

Hiển hiển loan dư ,mãn toạ tiền

Bất xá uy quan phu thần lực

Chứng minh công đức lượng vô biên

.Nếu bạn muốn sở hữu một cuốn hát văn hay, cơ bản và chuẩn xác nhất.

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?