Trang chủ » Khóa Âm Nhạc » Khóa Học Đàn Bầu

Khóa Học Đàn Bầu

Tại sao bạn nên học Đàn Bầu tại Trung Tâm Âm Nhạc Truyền Thống Thăng Long

Hơn 75 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa Học Đàn Bầu ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  2,5 Tháng

Buổi HọcNội DungYêu Cầu
Buổi 1Kỹ thuật cơ bản với đàn bầu, kỹ thuật với que gẩy, nốt buông2 giờ
Buổi 2Kỹ thuật nốt buông2 giờ
Buổi 3Kỹ thuật tay trái2 giờ
Buổi 4Kỹ thuật kết hợp hai tay2 giờ
Buổi 5Vào bài: Xòe hoa2 giờ
Buổi 6Vào bài: Inh lả ơi2 giờ
Buổi 7Kỹ thuật nâng cao 12 giờ
Buổi 8Vào bài: Cò lả2 giờ
Buổi 9Kỹ thuật chạy ngón2 giờ
Buổi 10Vào bài: Người ở đừng về2 giờ
Buổi 11Kỹ thuật nâng cao 22 giờ
Buổi 12Vào bài: Lý cây bông2 giờ
Buổi 13Vào bài: Lý kéo chài2 giờ
Buổi 14Kỹ thuật rung tay trái2 giờ
Buổi 15Kỹ thuật vỗ2 giờ
Buổi 16Vào bài: Bèo dạt mây trôi2 giờ
Buổi 17Vào bài: Hoa thơm bướm lượn2 giờ
Buổi 18Kỹ thuật nâng cao 22 giờ
Buổi 19Vào bài: Câu hò bên bờ Hiền Lương2 giờ
Buổi 20Kỹ thuật nâng cao 32 giờ
Buổi 21Vào bài: Một số bài nhạc trữ tình2 giờ
Buổi 22Vào bài: Xe chỉ luồn kim2 giờ
Buổi 23Vào bài: Làng tôi2 giờ
Buổi 24Vào bài: Việt Nam quê hương tôi2 giờ
Buổi 25Vào bài: một số tác phẩm đặt biệt2 giờ
Buổi 26Ôn tập, kiểm tra bài2 giờ
Buổi 27Kỹ thuật nâng cao 42 giờ
Buổi 28Vào bài: Lý tiểu khúc2 giờ
Buổi 29Vào bài: Dân ca Nam bộ2 giờ
Buổi 30Vào bài: Dân ca Trung bộ2 giờ
Buổi 31Ghép nhạc2 giờ
Buổi 32Kiểm tra, trình diễn nhạc tốt nghiệp2 giờ
Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?