Trang chủ » Khóa Âm Nhạc » Khóa Học Đàn Bầu

Khóa Học Đàn Bầu

Tại sao bạn nên học Đàn Bầu tại Trung Tâm Âm Nhạc Truyền Thống Thăng Long

Hơn 75 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa Học Đàn Bầu ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  2,5 Tháng

Buổi Học Nội Dung Yêu Cầu
Buổi 1 Kỹ thuật cơ bản với đàn bầu, kỹ thuật với que gẩy, nốt buông 2 giờ
Buổi 2 Kỹ thuật nốt buông 2 giờ
Buổi 3 Kỹ thuật tay trái 2 giờ
Buổi 4 Kỹ thuật kết hợp hai tay 2 giờ
Buổi 5 Vào bài: Xòe hoa 2 giờ
Buổi 6 Vào bài: Inh lả ơi 2 giờ
Buổi 7 Kỹ thuật nâng cao 1 2 giờ
Buổi 8 Vào bài: Cò lả 2 giờ
Buổi 9 Kỹ thuật chạy ngón 2 giờ
Buổi 10 Vào bài: Người ở đừng về 2 giờ
Buổi 11 Kỹ thuật nâng cao 2 2 giờ
Buổi 12 Vào bài: Lý cây bông 2 giờ
Buổi 13 Vào bài: Lý kéo chài 2 giờ
Buổi 14 Kỹ thuật rung tay trái 2 giờ
Buổi 15 Kỹ thuật vỗ 2 giờ
Buổi 16 Vào bài: Bèo dạt mây trôi 2 giờ
Buổi 17 Vào bài: Hoa thơm bướm lượn 2 giờ
Buổi 18 Kỹ thuật nâng cao 2 2 giờ
Buổi 19 Vào bài: Câu hò bên bờ Hiền Lương 2 giờ
Buổi 20 Kỹ thuật nâng cao 3 2 giờ
Buổi 21 Vào bài: Một số bài nhạc trữ tình 2 giờ
Buổi 22 Vào bài: Xe chỉ luồn kim 2 giờ
Buổi 23 Vào bài: Làng tôi 2 giờ
Buổi 24 Vào bài: Việt Nam quê hương tôi 2 giờ
Buổi 25 Vào bài: một số tác phẩm đặt biệt 2 giờ
Buổi 26 Ôn tập, kiểm tra bài 2 giờ
Buổi 27 Kỹ thuật nâng cao 4 2 giờ
Buổi 28 Vào bài: Lý tiểu khúc 2 giờ
Buổi 29 Vào bài: Dân ca Nam bộ 2 giờ
Buổi 30 Vào bài: Dân ca Trung bộ 2 giờ
Buổi 31 Ghép nhạc 2 giờ
Buổi 32 Kiểm tra, trình diễn nhạc tốt nghiệp 2 giờ
Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?