Trang chủ » Khóa Âm Nhạc » Khóa Học Đàn Tranh

Khóa Học Đàn Tranh

Tại sao bạn nên học đàn tranh tại

Trung Tâm Âm Nhạc Truyền Thống Thăng Long

Hơn 80 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa Học Đàn Tranh ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  2,5 Tháng

Buổi HọcNội DungYêu Cầu
Buổi 1Kỹ thuật cơ bản với đàn tranh, kỹ thuật ngón tay phải cơ bản 12 giờ
Buổi 2Kỹ thuật ngón tay phải 22 giờ
Buổi 3Kỹ thuật các thế tay, kỹ thuật rung tay trái2 giờ
Buổi 4Vào bài: Xòe hoa2 giờ
Buổi 5Vào bài: Inh lả ơi2 giờ
Buổi 6Kỹ thuật chạy ngón nâng cao 22 giờ
Buổi 7Kỹ thuật xử lý các nốt2 giờ
Buổi 8Vào bài: Cò lả2 giờ
Buổi 9Vào bài: Hoa thơm bướm lượn2 giờ
Buổi 10Ôn tập, kiểm tra bài, nốt2 giờ
Buổi 11Kỹ thuật rung nhấn nâng cao2 giờ
Buổi 12Vào bài: Bèo dạt mây trôi2 giờ
Buổi 13Kỹ thuật vỗ tay trái2 giờ
Buổi 14Kỹ thuật với dây đàn (miết, nhấn, nhả…)2 giờ
Buổi 15Vào bài: Tình nữ nhi2 giờ
Buổi 16Vào bài: Xuân này con không về2 giờ
Buổi 17Ôn tập, kiểm tra bài, nốt 22 giờ
Buổi 18Vào bài: Lý cây bông2 giờ
Buổi 19Vào bài: Lý kéo chài2 giờ
Buổi 20Vào bài: Đi cấy2 giờ
Buổi 21Vào bài: Ru con2 giờ
Buổi 22Học 1 số bài nhạc trữ tình2 giờ
Buổi 23Kỹ thuật & học dân ca nam bộ2 giờ
Buổi 24Kỹ thuật & dân ca Trung bộ2 giờ
Buổi 25Ôn tập, kiểm tra bài, nốt 32 giờ
Buổi 26Kỹ thuật nâng cao 32 giờ
Buổi 27Vào bài: Tình ca xứ Huế2 giờ
Buổi 28Ôn tập, kiểm tra bài 42 giờ
Buổi 29Ghép nhạc2 giờ
Buổi 30Kiểm tra, trình diễn nhạc tốt nghiệp2 giờ
Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?