Trang chủ » Khóa Âm Nhạc » Khóa học Sáo trúc – Sáo mèo

Khóa học Sáo trúc – Sáo mèo

Tại sao bạn nên học đàn Guitar tại

Trung Tâm Âm Nhạc Truyền Thống Thăng Long

Hơn 70 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa học Sáo trúc – Sáo mèo ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  3 Tháng

Buổi Học Nội Dung Yêu Cầu
Buổi 1 Kỹ thuật cơ bản với Sáo, kỹ thuật hơi 2 giờ
Buổi 2 Kỹ thuật nốt 2 giờ
Buổi 3 Kỹ thuật chạy ngón 2 giờ
Buổi 4 Chạy các bài kỹ thuật quãng 2 2 giờ
Buổi 5 Vào bài: Xòe hoa 2 giờ
Buổi 6 Vào bài: Inh lả ơi 2 giờ
Buổi 7 Kỹ thuật chạy ngón nâng cao 1 2 giờ
Buổi 8 Vào bài: Đi cấy 2 giờ
Buổi 9 Vào bài: Cò lả 2 giờ
Buổi 10 Kỹ thuật chạy ngón nâng cao 2 2 giờ
Buổi 11 Kỹ thuật với lưỡi 2 giờ
Buổi 12 Vào bài: Lý cây bông 2 giờ
Buổi 13 Vào bài: Lý kéo chài 2 giờ
Buổi 14 Kỹ thuật chạy ngón nâng cao 3 2 giờ
Buổi 15 Kỹ thuật đặc biệt 2 giờ
Buổi 16 Vào bài: Bèo dạt mây trôi 2 giờ
Buổi 17 Vào bài: Hoa thơm bướm lượn 2 giờ
Buổi 18 Kỹ thuật rung hơi 2 giờ
Buổi 19 Kỹ thuật chạy ngón nâng cao 4 2 giờ
Buổi 20 Kỹ thuật vỗ ngón láy ngón 2 giờ
Buổi 21 Vào bài: Tình nữ nhi 2 giờ
Buổi 22 Vào bài: Cò lả 2 giờ
Buổi 23 Vào bài: Ca khúc trữ tình 2 giờ
Buổi 24 Kỹ thuật chạy ngón nâng cao 5 2 giờ
Buổi 25 Vào bài: một số tác phẩm đặt biệt 2 giờ
Buổi 26 Ôn tập, kiểm tra bài 2 giờ
Buổi 27 Ôn tập, kiểm tra bài 2 giờ
Buổi 28 Ghép nhạc 2 giờ
Buổi 29 Ghép nhạc 2 giờ
Buổi 30 Kiểm tra, trình diễn nhạc tốt nghiệp 2 giờ
Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?