Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bát Bản 01

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bát Bản 01

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bát-Bản 01

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một vài bản hát văn Chầu Bát mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Chầu Bát thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. 

Tổng-Hợp-Các-Bản-Văn-Chầu-Hay-Nhất-Văn-Chầu-Bát-Bản 01VĂN CHẦU BÁT 

Bản 1

Trấn nam thiên hải hà chung tú,

Khách má hồng ý chí trượng phu.

Sớm sinh gia cảnh liễu bồ,

Tấm gương tiết liệt thiên thu còn truyền.

Nhà họ Vũ vốn dòng hào phú,

Nơi sơn lâm mở hội muôn dân

Đi qua đỉnh núi non thần

Nhìn xem phong cảnh mọi phần thanh tân

Chợt thấy miếu Sơn Tinh Công chúa

Vốn từ xưa thượng cổ tối linh

Qua cơn loạn lạc đao binh

Gió mưa đổ nát cung đình vắng tanh

Lòng mộ đạo thành tâm sửa lại

Dựng đền thờ tiên thánh phong quang

Đền thờ điện ngọc trang hoàng

Rồng bay phượng múa cảnh càng hơn xưa

Sự báo ứng bấy giờ cũng chóng

Về Phượng Lâu thần mộng báo ngay

Làm con để chả ơn dày

Lại cho bè gỗ trăm cây lập đền

Chợt thấy bóng hoa hiên trước cửa

Gió hào thu tiên nữ hiện thân

Thánh bà từ ấy hiện thần

Ngày rằm tháng tám giờ dần định sinh

Vốn sinh ra hiền hòa nhan sắc

Thỏa so bằng vàng ngọc ai hơn

Văn thơ phú lục toàn tài

Cung tiên kiếm nguyệt khó ai sánh tày

Then định sắt tháng ngày ghi tạc

Quan Nam Chân xin bắc cầu ô

Ai ngờ bất nghĩa Chàng Tô

Tham hồng hám sắc mưu mô bạo tàn

Nhà họ Vũ mắc quan vi kế

Đức Vũ ông nhạc tế tình thâm

Tấm lòng chí huyết khôn cần

Hai hàng châu lệ đằm đằm tuôn rơi

Dân nghe nói phân minh uẩn khúc

Ai mà không tức ruột nóng gan

Trên thời phụng sự chay đàn

Ngoài thời luyện tướng trong thời khao quân

Ngôi cột rồng rêu xanh tự phủ

Sách ngàn thu tiên nữ còn ghi

Kiếm cung tập luyện quản gì

Đã cam tấc dạ liều thì một phen

Đôi song kiếm diệt quân xâm lược

Đánh kẻ thù hại nước hại dân

Đứng lên tập hợp nghĩa quân

Thù nhà nợ nước dẹp quân bạo tàn

Tiệc tháng ba vào ngày mười bảy

Công đức bà dân chúng chẳng quên

Tiên La xây điện lập đền

Nhớ ơn Chầu Bát thờ trên Thái Bình

Chầu vào chùa tụng kinh niệm phật

Độ muôn dân trăm họ bình an

Thanh bình nhớ lúc gian nan

Dâng văn tiên chúa Bát Nàn tướng quân

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?