Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bát Bản 02

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bát Bản 02

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bát-Bản 02

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một vài bản hát văn Chầu Bát mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Chầu Bát thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. 

Tổng-Hợp-Các-Bản-Văn-Chầu-Hay-Nhất-Văn-Chầu-Bát-Bản 02Văn Chầu Bát-Bản 02

Bản 2

Đất nước bốn ngàn năm lịch sử

Biết bao trang liệt nữ anh hùng

Đôi vai nghĩa nuớc tình chồng

Phất cờ đuổi giặc chiến công lưu truyền

Năm bốn ba kỷ nguyên thứ nhất

Đông Hán tràn sang cướp nuớc ta

Tội gây trời đất ko tha

Sát phu cuớp phụ bao nhà nát tan

Dân khắc khoải ngày đêm mong mỏi

Ai ngừoi lo đánh đuổi thù chung

Phựong lâu đất ấy vua hùng

Có ông Vũ Chất vốn dòng nho gia

Nghề thang thuốc gần xa độ nạn

Hoàng Thị Mầu kết bạn trăm năm

Quỳnh giao hoa nở một bông

Ông bà thỏa nỗi năm mong tháng chờ

Tấm hình hài trẻ thơ đẹp đẽ

Gái hay trai cha mẹ sinh ra

Ông bà bàn lại tính qua

Đặt tên con gái tự là Thục Nương

Vẻ trang nhã hiện lên khuôn măt

Tóc mây xanh da ngọc môi hồng

Mày ngài mắt phượng lưng ong

Ánh hoa pha tuyết đẹp lòng mẹ cha

Mười sáu tuổi say sưa nghiên bút

Trí thông minh học một biết hai

Kinh thư thơ phú văn bài

Thư văn bầu bạn bao người mến thương

Mười tám  làm thơ yêu nước

Vạch mặt phường xâm lựoc bất nhân

Khổ đau đói rách nợ nần

Hay đâu số phận thiên đình định cho

Vì Đông Hán mưu mô xảo trá

Kéo quân sang cướp của giết người

Gây lên tội ác tày trời

Thái thú Tô Định chính người chủ mưu

Bắt dân mò ngọc trai đáy bể

Lên rừng tìm vật quý công dâng

Ngà voi tê giác hươu nhung

Bóc dằn mưa nắng thấm quằn đòn roi

Dòng thơ hay bao người đón đọc

Chỉ mong sao xóa sạch bất công

Chỉ mong xóa hết nợ nần

Chỉ mong sớm thoát khỏi vòng xâm lăng

Phạm Hương chức Nam Chân quận trưởng

Lẽ  thương dân sống dạ cơ hàn

Tuy rằng mũ áo xênh xang

Nhưng lòng thanh bạch chẳng làm điều nhơ

Được Vũ công ưng cho làm rể

Chọn ngày lành làm lễ kết hôn

Tô Định sẵn có lòng tham

Ao tù khát nước rồng vàng tắm chung

Đức Vũ Công không kìm uất hận

Chửi mắng tên Tô Định bất nhân

Tô Định lệnh chém đầu ông

Sai quân sửa chiếc kiệu rồng đón dâu

Được tin báo long đau như xé

Thục nương nhờ gửi mẹ nơi xa

Ung dung đến trước kiệu hoa

Trả lời dõng dạc ta đây sẵn sàng.

Nhận lễ vật nhà quan mang đến

Các ngươi mau mau đứng lùi ra

Chỉnh tề khăn áo bước ra

Kiếm vung miệng thét chẳng tha kẻ thù

Quân Tô Định vây thành đứng phục

Thục nương ra tới khúc sông Hồng

Thấy thuyền câu nhỏ bỏ không

Kiếm thay chèo lướt theo dòng về xuôi

Bảy ngày đêm đội trời đạp nước

Rẽ sạch lau tìm trốn nương thân

Tiên La cảnh vật tĩnh tâm

Nấp sau Tam Bảo dần dần thiếp đi

Lòng lo nghĩ thù nhà nợ nứoc

Bao dân lành chẳng được yên thân

Tiên La chiêu dụ nghĩa quân

Tích lương luyện kiếm cùng dân diệt thù

Trưng nữ vương nữ trung anh tú

Biết  thục nương nữ chủ phất cờ

Sai quân mời hịch bấy giờ

Ba cây chụm lại lên gò núi cao

Hợp nghĩa binh ba đào bảy động

Thục nương thời đại tứong tiên phong

Ra quân sấm động uy hùng

Dẹp tan quân giặc sắc phong Bát Nàn

Ba năm giữ giang san đất nước

Quân Hán thời ngang ngựoc bạo tàn

Sai Quân Mã Viện kéo sang

Lệnh truyền binh tứong sẵn sàng xông pha

Quân kéo về ngã ba Đồng Mỏ

Giặc ngông cuồng cờ đỏ vây quanh

Lệnh truyền hiệu triệu khắp thành

Thù nhà nợ nước quên mình xông pha

Đêm thanh vắng canh ba lạnh lẽo

Hạt mưa rơi nặng trĩu ngàn cân

Gươm thề tuốt kiếm cầm tay

Lâm râm khấn nguyện đất dày trời cao

Có thấu phận tơ đào yếu liễu

Nợ thù nhà há chịu khoanh tay

Phạm Hương chàng hỡi có hay

Chứng cho lòng trẻ dãi bày hôm nay

Khấn xong đốt xác quân thù

Thung dung nhẹ bứoc trời vừa rạng đông

Quân Đông Hán ầm ầm kéo tới

Bủa quân vây phơi phới cờ bay

Hùm thiêng gặp bước không may

Lẽ đâu lại để vào tay bạo tàn

Lấy kiếm bạc thân đào tự sát

Gốc thông kia ghi tạc sử xanh

Bát Nạn đại tứong nổi danh

Tháng ba mười bảy năm dần về tiên

Anh linh rực rỡ vạn niên

Dấu thiêng ghi để lưu truyền đời sau

Đệ tử con khấu đầu vọng bái

Tiến văn chầu nhớ lại tích xưa

Bao năm dầu dãi nắng mưa

Công ơn muôn thuở ngàn đời không phai.

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?