Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Đệ Tam

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Đệ Tam

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Đệ Tam

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một vài bản hát văn Chầu Đệ Tam mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Chầu Đệ Tam thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. 

 

VĂN CHẦU ĐỆ TAM 

Khi hầu giá Chầu đệ tam có thể hát trích đoạn từ văn Mẫu Thoải ngoài ra còn có các bản văn sau:

Bản 1

Chúa từ buổi giãi dầu sương tuyết

Đày non xanh bóng nguyệt hắt hiu

Thẩn thơ nắng sớm mưa chiều

Tiếng chim khắc khoải như khêu mạch sầu

Tưởng nông nỗi dòng châu lã chã

Trách ai làm hai ngả chia li

Từ nay mỗi độ xuân về

Cầu ô lỡ nhịp sông khuya vắng thuyền

Bứt dứt nhẽ thung huyên nghĩa cả

Tấm thân này có sá chi đâu

Lẽ nào nát ngọc trẩm châu

Vùi hoa dập liễu bởi câu tam tòng

Xót vì nỗi má hồng bội bạc

Âu cũng đành bèo dạt mây trôi

Sức này há kể chi ai

Lòng trinh chuyển động đất trời chứng minh

Bản 2

 

Xuân qua ba tiết tháng hè

Thu rồi đông đến mây che thanh nhàn

Mừng giầu mừng thịnh mừng sang

Phú lại mừng quý quan sang mừng giầu

Làm tôi Chầu độ sống lâu

Phơ phơ tóc bạc trên đầu bằng bông

Trứng rồng lại nở ra rồng

Hạt thông lại nẩy chồi thông rườm rà

Bốn phương phẳng lặng can qua

Dân an quốc thái xướng ca chơi bời

Quân thần phải đạo chúa tôi

Trên thuận lòng trời dưới thuận long dân

Hội đồng ba phủ nghiêm quân

Đệ tam chầu thoải thanh tân hay là

Tóc mây rẽ mái mượt mà

Lưng ong mắt phượng da ngà điểm trang

Tay đàn tang tính tình tang

Miệng cười hoa nở ai đang hầu Chầu

Muôn dân thiên hạ cúi đầu

Quyền Chầu cai quản bộ hầu nàng tiên

Rong chơi cửa phủ cửa đền

Vâng lệnh Mẫu truyền giáng phúc trừ tai

Ơn trên tiếp lộc ban tài

Độ cho già trẻ gái trai yên lành

Khi vui trống phách rập rình

Đỉnh đang thơ phú tính tình giao ca

Thơ thơ phú phú ngâm nga

Cung năm dịp bẩy cung ba dịp mười

Thơ dâng đã bốn câu rồi

Lạy bà bảo hộ tiểu tôi an lành

Chậu nước trong xin bà tẩy điện

Vuông nhiều điều còn vẹn liêm phong

Xin bà đại xá cho đồng

Kẻo còn nhầm lỗi kẻo còn dại ngây

Chúa tiên khéo miệng khéo tay

Miệng thời tấu đối tay may vóc rồng

Xách đầy theo Mẫu vô cung

Dệt tấm vóc rồng tiến đức vua cha

Lộc tài Chầu mới ban ra

Bổng lộc cho lắm lại nhiều hơn xưa

Đồng con hương khói phụng thờ

Ba mươi mồng một mười tư hôm rằm

Chữ rằng Thánh giáng lưu ân

Chầu bà ban lộc thiên xuân thọ trường.

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?