Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục-Bản 03

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục-Bản 03

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục

Tổng-Hợp-Các-Bản-Văn-Chầu-Hay-Nhất-Văn-Chầu-Lục 01

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một vài bản hát văn Chầu Lục mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Chầu Lục thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. 

 

VĂN CHẦU LỤC 

Bản 3

Hương thơm một triện kính dâng

Thỉnh mời công chúa Lục Cung ngự về

Bắc Giang về ngả Chín Tư

Lục Cung hiển thánh đền thờ trang nghiêm

Ai lên tới Suối Ngang Bắc Lệ

Hỏi Thăm đền Chầu Lục nơi nao

Hỏi ra Đền Lũng mà vào

Trên đền Chầu ngự thấp cao mấy tầng

Đền thờ lập ở giữa rừng

Chim kêu vượn hót vang lừng sớm hôm

Đền Thờ Suối Lục vắt ngang

Lối xuống Đèo Kẻng lối sang Công Đồng

Đền thờ hoa quả xanh um

Lẵng la chầu quảy núi Dùm vô qua

Tức thời về tới Ỷ La

Nửa đem giờ tý hiện ra Đồng Tiền

Có phen lên tới tỉnh Tuyên

Chín Tư Bắc Lệ là miền ngự vui

Hữu Lũng Châu là nơi Bắc địa

Lục Cung Từ dấu khí danh lam

Anh linh lừng lẫy thượng ngàn

Đàn tuần tháng chín Nam Bang khấu đầu

Khắp hoà Hữu Lũng các Châu

Sơn Lâm mán thổ quy đầu làm tôi

Lên chơi Bích Động Thành Trời

Non cao nghi ngút đền thờ đá rêu

Trần gian đừng có mà trêu

Hái măng kiếm củi Chầu đều quở ngay

Giở về mới biết linh thay

Nón xanh hài sảo kêu ngay chầu về

Cửa đền ngoạn cảnh sơn khê

Trên rừng dưới suối sóng ghê bạc đầu

Dưới sân đền đường tàu xe hoả

Chạy qua đền về ngả Thất Khê

Đền Thờ cảnh đẹp xinh ghê

Sơn Lâm chốn ấy tứ bề phong quang

Thỉnh Chầu lai giáng bản đền

Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?