Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Công Đồng

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Công Đồng

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Công Đồng

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một bản hát văn Công Đồng mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Công Đồng thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. Cung văn có thể hát hết cả bài hoặc hát trích đoạn. Nội cung của bản văn Công Đồng diễn tả việc thỉnh các vị Phật, vị Thánh về chứng đàn lễ. 

Trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long xin gửi tới quý vị nội dung một bản văn công đồng thông dụng nhất

Tổng-Hợp-Các-Bản-Hát-Văn-Hay-Nhất

 

CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ VĂN 

Bỉ cách

Bảo nhang phước úc khởi tường yên

Thụy khí xung đằng thấu cửu thiên

Nhang giảo chí thành,đăng bảo an

Nguyện cờ đệ tử đắc bình an

Miễu cách:

Việt Nam thuở nền an vương thất
Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy
Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.
Đệ tử tâu quy Phật thánh mười phương

Nức khói hương chiên đàn giải thoát
Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay
Nam mô Phật ngự phương Tây
Sen vàng choi chói hiệu nay Di Đà

Ngự trước tòa lưu ly bảo điện
Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên
Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
Cửu Long phún thủy quần tiên ca đàn

Đức toà thị ngại vàng rờ rỡ
Phóng hào quang rực rỡ vân yên
Quan Âm ngự trước án tiền
Tả hữu bồ tát tăng thiền, già na

Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng
Vận thần thông vô lượng vô biên.

Thổng cách:

Tận hư không giới thánh hiền
Dục giới sắc giới chư thiên đều mời
Vua Đế Thích Quản cai thiên Chủ
Vua Ngọc Hoàng thiên Phủ chí tôn

Dương phủ ngũ nhạc thần vương
Địa phủ thập điện Minh Vương các tòa
Dưới thoải cung giang hà ngoại hải
Chốn Động Đình Bát Hải Long Vương

Tam nguyên, tam phẩm tam quan
Quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền
Ngôi Bắc Cực trung thiên tinh chúa
Tả Nam Tào chua sổ trường sinh

Hữu quan Bắc Đẩu thiên đình
Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng

Khắp tam giới bách quan văn vũ
Hội công đồng tứ phủ vạn linh
Cửu trùng Thánh Mẫu thiên đình

Bán thiên công chúa quế quỳnh đôi bên
Hội bàn tiên khăn điều áo thắm
Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

Thỉnh mời Quốc Mẫu Vua Bà
Công đồng Thánh Mẫu tam tòa chúa tiên
Đền Sòng Sơn -Địa Tiên Vương Mẫu
Phú nói:

Đất phủ Giày nổi dấu thiên nhan

Thỉnh mời Thánh Mẫu Đệ Tam
Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung
Tướng uy hùng năm quan hoàng tử
Lĩnh sắc rồng cai ngự bốn phương

Quyền cai sơn thoải đại giang
Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh
Khắp tam giới đình thần tứ phủ
Hội Công Đồng văn vũ bá quan

Tả mời thái tuế đương niên
Hữu quan đương cảnh thành hoàng quản cai
Tiền hậu lai Lê Triều Thái Tổ
Lệ tùy tòng thừa sự hôm mai

Thỉnh mời Tứ Phủ Khâm Sai
Thủ Đền Công Chúa đáng tài thần thông
Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ

Quản chư tào thừa sự sớm khuya

Pháp vân Pháp vũ uy nghi
Pháp lôi Pháp điện hộ trì phi phong
Tướng thiên cung mão đồng đai giáp
Lốt thủy tề năm sắc phi phương

Dọc cách:

Thỉnh mời bát bộ sơn trang
Bên thời thập nhị tiên nương chầu vào
Các bá quan cơ nào đội ấy
Giáng bản đền lừng lẫy uy nghi

Thổ Công Thổ Địa thần kỳ
Ngoại Giang Hà Bá sơn kỳ thần linh
Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ
Ngũ Hổ thần vạn vị hùng binh

Thỉnh mời liệt vị bách linh
Binh tùy binh tiếp hùng binh đáo đền

Dồn:
Phép tự nhiên thiên trù tống thực
Thập biến thiên vạn ức hà sa

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế

Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng

Án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải
Biến trần trần sái sái giai sung
Nhất nghi lục cúng viên thông
Ân cần phụng hiến công đồng như lai

Nguyệt vân lai cầu an bảo tọa
Đại từ bi hỷ xả tri tâm
Cứ trong một tháng đôi tuần
Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già

Hội tam đa , trình tường ngũ phúc
Độ cho đồng hưởng lộc thiên xuân
Thỉnh mời Phật giáng lưu ân
Công Đồng  lưu phúc thiên xuân thọ trường.

Ghi chú :Đoạn  dị bản của bỉ cách

 

Dị bản 1:

Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn

Toạ thượng dương dương nghiễm nhược tồn

Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực

Tuỳ cơ phó cảm nạp trần ngôn

Dị bản 2:

Sâm sâm hạt giá ,tòng không hạ

Hiển hiển loan dư ,mãn toạ tiền

Bất xá  uy quan phu thần lực

Chứng minh công đức lượng vô biên.

Nếu bạn muốn sở hữu một cuốn hát văn hay, cơ bản và chuẩn xác nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt hàng theo số điện thoại

Hotline 0868887628

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?