Trang chủ » Tin Hoạt Động » Bóng Giăng Loan Bản Văn Thờ Địa Tiên Thánh Mẫu

Bóng Giăng Loan Bản Văn Thờ Địa Tiên Thánh Mẫu

Bóng Giăng Loan Bản Văn Thờ Địa Tiên Thánh Mẫu

Bóng Giăng Loan hay Địa Tiên Thánh Mẫu Văn là tên gọi mà các cung văn gạo cội hay nhắc đến vào mỗi dịp dâng văn Chầu Thánh. Có rất nhiều cung văn vẫn thường hay hát bản văn này. Đặc biệt là phần trích đoạn “Bóng Giăng Loan” hay “Bóng Gương Loan”

Đặc biệt không phải người cung văn nào cũng biết là bản văn này thường hay được hát vào thời điểm nào trong một  vấn hầu. “Bóng Giăng Loan” hay “Bóng Gương Loan” là câu thơ tả mặt trăng tròn đày vào Rằm tháng 8. Ngày Rằm tháng 8 là ngày Thánh Mẫu giáng sinh. Vậy nên cung văn xưa thường chỉ hát bản văn Địa Tiên Thành Mẫu vào tiết Thu, còn ngày thường thì sẽ hát thình bóng câu văn khác.

Bóng Giăng Loan hay Bóng Gương Loan

Trong hát chầu văn không phải cung văn nào cũng thuộc hết được lời văn hay hiểu hết được ý nghĩa của các câu văn.

Như chúng tôi tìm hiều thì khi cung văn hát câu

Bóng Giăng Loan Mẫu Đơn Nhất Đóa

Gió Lay Mành Hương Xạ Thoảng Đưa

Thì sẽ hiểu là đang nói về việc Thánh Mẫu giáng sinh vào giữa tiết mùa Thu, Rằm tháng 8. Còn khi cung văn hát câu

Bóng Gương Loan Mẫu Đơn Nhất Đóa

Gió Lay Mành Hương Xạ Thoảng Đưa

Thì sẽ hiểu là đang tả thanh đồng đang thỉnh bóng Mẫu trước bàn ngự. Trên bàn ngự có đặt một tấm gương tròn có trạm khắc hình chim Loan, chim Phượng. Và cũng là để ví von sắc đẹp của Thánh Mẫu như chim loan, chim phượng.

Bản Văn Bóng Giăng Loan-Địa Tiên Thánh Mẫu

Dưới đây chúng tôi gửi tới bạn đọc một bản văn thờ đầy đủ mà xưa kia các cụ vẫn thường sử dụng để hát văn Thờ hoặc hát văn Thi. Bản văn Địa Tiên Thánh Mẫu hay còn gọi là bản Bóng Giăng Loan

Bỉ cách

Xe phượng từ vâng sắc Ngọc Hoàng
Giáng sinh Lê Thị dấu thiên hương
Hây hây mặt ngọc phô nền trắng
 
Rờ rỡ môi son ánh nhị vàng
Hiển hách đã vang trong phủ nghĩa
 
Anh linh nổi tiếng chốn Sòng Sơn
 
Từ vâng ngọc ấn gia phong tặng
Náo nức xa gần khắp bốn phương
 

 

Bóng gương loan mẫu đơn một đoá 
Gió lay mành hương xạ thoảng đưa
Có chầu nguyệt điện tiên xưa
Lánh miền cõi tục phận ưa Nam thành

Kiếp giáng sinh vào nhà Lê thị 
Cải họ Trần dấu khí Thiên hương
Vốn sinh có vẻ phi phương 
Giá danh đòi một hoa Vương khôn bì

Giá so Tống Tử ,Tề Khương ai bì

Ngụ thai quê Phủ Giày  Thiên Bản
Phủ Nghĩa Hưng là quán Sơn Nam
Trẻ thơ chưa biết duyên phàm
Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng

Tuổi tới niên cài trâm , giắt lược

Kết duyên lành quê phước một nơi
Gối chăn vừa mới quen hơi
Ai ngờ dưới nguyệt sảy rơi tơ hồng

Đạo cương thường còn đang thương nhớ
Bỗng hoa hài lại giở gót tiên
Giờ dần mồng ba tháng thìn
Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên trần phàm

Ấy ai làm chăn thương gối thảm
Kiếp hay nguyền lãnh đạm về đâu 
Lang quân dạ rối đòi nao
Thung huyên nào biết thảm sầu mấy cơn

Rầy Thánh đã cung Tiên Nguyệt quế
Dễ xui lòng Trần thế xót xa 
Có phen Tiên lại nhớ nhà 
Bỗng thời Tiên ở đường xa ngự về

Thăm bản quê thung huyên đất nước
Cửa nhà chồng sau trước mọi nơi
Thăm rồi Tiên lại ra chơi 
Đồi Ngang – Phố Cát là nơi duyên lành

Ca tính tình , tiếng tơ , tiếng trúc
Thương một người bạc phúc dân ngây
Cho nên Tiên mới thử tay
Dễ đâu mà lánh , khôn thay mà phòng

Sự mơ mòng thực hư nhường giới
Lòng trần gian mê muội biết đâu
Tuy rằng hồn phách nhiệm màu
Khuôn thiêng tích để đã lâu đến rày

Cũng nhiều ngày cưỡi mây nương gió 
Vào Nghệ An sẵn có nhân duyên 
Nước non khéo kết nên nguyền 
Chốn thanh cảnh lịch kết duyên cũng vừa

Ấy duyên xưa hay là nợ mới 
Hội phi thường Thánh mới sinh con
Tuổi vừa ba , bốn khôn ngoan
Hiềm đâu Thánh lại để con cho chồng

Chữ sắc không xem thường mới biết
Lấy của gì là kiếp là chăng
Tính thiêng không ngại gió trăng
Ai ngờ phút hợp , phút tan nữa hoài

Song vật nài làm chi cho khổ
Đứng duyên lành sẵn có nhiều nơi
Thăm rồi Tiên lại ra chơi
Cây cao bóng mát là nơi giữa đường  
Giếng âm  dương xưa nay trong sạch

Khi nắng mưa trợ khách đường xa
Đồi Ngang  Phố cát vào ra 
Đôi khi giáp cõi Thanh Hoa đất lành 
Chốn cảnh thanh Tiên thường ngự đấy 
Khách vãng lai tự ấy mới hay

Cho nên Tiên mới ra tay 
Một ngày khôn vái hai ngày khôn van
Khách thác oan phải nhiều phi mệnh
Bèn sai ra đội lệnh nhà vương

Ngự tình kíp giận khôn lường 
Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ 
Súng phá lên vang như sấm động
Dấu thiêng nào dám chống quốc uy

Chúa bèn ngự thiện lánh đi 
Than rằng má phấn đâu bì trượng phu
Sao không xét âm dương nhị lý 
Lại ra điều lấy ý nạt nhau

Lệnh Trời ai dám chi đâu
Còn ai ở thế biết nhau sau này
Chốn am mây từ ngày nguy biến
Ai còn kẻ dâng tiến đèn hương

Nền xưa hiu quạnh tuyết sương 
Trăng hoa giãi tỏ quyên vàng còn chen
Các bạn Tiên về tâu Thượng Đế 
Có Tiên chầu Thánh Mẫu ngự chơi
Đồi Ngang  Phố Cát nghỉ ngơi
Lầm con mắt tục ra người bạo hung
Đã phá tuông nơi ăn chốn ở
Lại ra điều càn rỡ nhuốc nha

Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra
Đào, Lan, Quế, Huệ bách hoa mọi nàng
Xuống Đồi Ngang thăm chầu Tiên Thánh 
Xem Tiên chầu đức chính ra sao

Phán rằng phẩm trật Thiên Tào
Mà sao trần thế hỗn hào tam phân 
Trách thôn dân những người ở đấy 
Sao con Trời dám lấy làm khinh

Sơn xuyên đòi lại bách linh 
Gia uy sẽ thử anh linh bõ bèn
Chớ sát hại nhân gian chi quá 
Trời là Cha ,thiên hạ là con

Ví dầu đua mạnh tranh khôn 
Thời nhân gian đó ai còn dám đương
Vua Ngọc Hoàng phán lời nhân thứ 
Các cung Tiên vâng cứ ra đi

Tới nơi hỏa tốc tinh phi 
Trước thời thăm Thánh, sau thời trách dân
Đã yêu phàn càng thêm yêu nghiệt 
Quở dân phàm sợ khiếp hơn xưa

Dân mong lập điện lên thờ 
Bách quan đội lệnh sau xưa cho tường 
Chốn Đồi Ngang thờ chầu Tiên Thánh  
Tự hương tàn, khói lạnh nhường nay

Lấy làm khuất mắt khôn hay 
Gia uy thời cũng nhiều người sợ kinh 
Tâu Thánh minh ngự qua nhời ấy  
Lập Đền thờ tự đấy mới yên

Người đâu quái dị nồng nàn
Xót thương dân tục lầm than phải tùy  
Sắc tức thì tặng phong Chế Thắng . 
Biển vàng treo ” Thượng Đẳng Tối Linh “

Muôn dân từ đấy sợ kinh 
Mới hay phép Thánh anh linh, nhiệm màu 
Khắp đâu đâu nức danh từ đấy 
Ai kẻ còn dám lấy làm khinh

Dù lòng hiển thánh anh linh
Đến đâu thời đấy hãi kinh giờn giờn  
Cũng có cơn hiền lành vui vẻ 
Phấn điểm trang chải rẽ thanh tao

Dù khi thất ý nơi nao 
Dường con sư tử bào hao dậy giàng  
Thêm đôi bà chầu Quỳnh, chầu Quế  
Ấy là trong nghĩa đệ thân huân

Hôm mai chầu chực áo khăn  
Uy nhờ Tiên Thánh có phân nồng nàn
Rầy Mẫu đã về ngàn nhân đức 
Quyền đôi bà xem xét trang nghiêm

Có khi nương gió thác rèm  
Ai nương bóng Thánh càng thêm não nùng 
Cũng có khi quyền chung tiệm nhớ 
Cũng có khi qua nhớ lại thôi

Thương khi duyên chắp phận xui
Ban tài, ban lộc, ban ngôi, ban quyền 
Kẻ lỗi nguyên càng thêm lầm nhỡ  
Có lòng tin khấn khứa truyền tha

Trọn bề phách nguyệt hồn hoa
Đã nên một cảnh yên hà có danh 
Xưa Thánh chốn yên lành cùng ngự 
Cũng từng quen Tiên nữ dăm  ba

Rẩy chân xuống cõi Sa bà 
Khuông phù Ngọc ấn , quản ba giới Thần 
Mẫu gia uy cứu nhân  độ thế 
Trẻ cùng già ai nấy đội ơn

Ban tài, ban phúc, ban nhân 
Khuông Phù đệ tử thiên xuân thọ trường

Kim Thần ca tụng biểu thường

Duy Nguyện giáng lâm thi cảnh phúc

 

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?