Trang chủ » Khóa Âm Nhạc » Khóa Học Đàn Tranh

Khóa Học Đàn Tranh

Tại sao bạn nên học đàn tranh tại

Trung Tâm Âm Nhạc Truyền Thống Thăng Long

Hơn 80 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa Học Đàn Tranh ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  2,5 Tháng

Buổi Học Nội Dung Yêu Cầu
Buổi 1 Kỹ thuật cơ bản với đàn tranh, kỹ thuật ngón tay phải cơ bản 1 2 giờ
Buổi 2 Kỹ thuật ngón tay phải 2 2 giờ
Buổi 3 Kỹ thuật các thế tay, kỹ thuật rung tay trái 2 giờ
Buổi 4 Vào bài: Xòe hoa 2 giờ
Buổi 5 Vào bài: Inh lả ơi 2 giờ
Buổi 6 Kỹ thuật chạy ngón nâng cao 2 2 giờ
Buổi 7 Kỹ thuật xử lý các nốt 2 giờ
Buổi 8 Vào bài: Cò lả 2 giờ
Buổi 9 Vào bài: Hoa thơm bướm lượn 2 giờ
Buổi 10 Ôn tập, kiểm tra bài, nốt 2 giờ
Buổi 11 Kỹ thuật rung nhấn nâng cao 2 giờ
Buổi 12 Vào bài: Bèo dạt mây trôi 2 giờ
Buổi 13 Kỹ thuật vỗ tay trái 2 giờ
Buổi 14 Kỹ thuật với dây đàn (miết, nhấn, nhả…) 2 giờ
Buổi 15 Vào bài: Tình nữ nhi 2 giờ
Buổi 16 Vào bài: Xuân này con không về 2 giờ
Buổi 17 Ôn tập, kiểm tra bài, nốt 2 2 giờ
Buổi 18 Vào bài: Lý cây bông 2 giờ
Buổi 19 Vào bài: Lý kéo chài 2 giờ
Buổi 20 Vào bài: Đi cấy 2 giờ
Buổi 21 Vào bài: Ru con 2 giờ
Buổi 22 Học 1 số bài nhạc trữ tình 2 giờ
Buổi 23 Kỹ thuật & học dân ca nam bộ 2 giờ
Buổi 24 Kỹ thuật & dân ca Trung bộ 2 giờ
Buổi 25 Ôn tập, kiểm tra bài, nốt 3 2 giờ
Buổi 26 Kỹ thuật nâng cao 3 2 giờ
Buổi 27 Vào bài: Tình ca xứ Huế 2 giờ
Buổi 28 Ôn tập, kiểm tra bài 4 2 giờ
Buổi 29 Ghép nhạc 2 giờ
Buổi 30 Kiểm tra, trình diễn nhạc tốt nghiệp 2 giờ
Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?