Trang chủ » Khóa Âm Nhạc » Khóa Học Đàn Nguyệt

Khóa Học Đàn Nguyệt

Tại sao bạn nên học đàn nguyệt tại Trung Tâm Âm Nhạc Truyền Thống Thăng Long

Hơn 85 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa Học Đàn Nguyệt ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  2,5 Tháng

Buổi HọcNội DungYêu Cầu
Buổi 1Kỹ thuật cơ bản với đàn, kỹ thuật đánh hai dây buông2 giờ
Buổi 2Kỹ thuật chạy ngón thế tay trái2 giờ
Buổi 3Kỹ thuật chạy ngón các bài theo giáo trình bài tập2 giờ
Buổi 4Vào bài: Xòe hoa2 giờ
Buổi 5Vào bài: Lý cây đa2 giờ
Buổi 6Kỹ thuật chạy ngón thế tay 22 giờ
Buổi 7Vào bài: Bèo dạt mây trôi2 giờ
Buổi 8Vào bài: Hoa thơm bướm lượn2 giờ
Buổi 9Kỹ thuật chạy ngón thế tay 32 giờ
Buổi 10Kỹ thuật tay phải2 giờ
Buổi 11Kỹ thuật rung tay trái2 giờ
Buổi 12Vào bài: Người ở đừng về2 giờ
Buổi 13Vào bài: Lý cái mơn2 giờ
Buổi 14Kỹ thuật rung, nhấn2 giờ
Buổi 15Kỹ thuật vê tay phải2 giờ
Buổi 16Vào bài: Luyện 1 số tác phẩm theo giáo trình2 giờ
Buổi 17Ôn tập, kiểm tra bài2 giờ
Buổi 18Vào bài: Cô đôi thượng ngàn2 giờ
Buổi 19Ghép điệu xá vào trống2 giờ
Buổi 20Ghép điệu xá với người hát2 giờ
Buổi 21Vào bài: Điệu Cờn2 giờ
Buổi 22Ghép điệu xá với người hát2 giờ
Buổi 23Ôn tập, kiểm tra bài2 giờ
Buổi 24Vào bài: Quảng Bình quê ta ơi đoạn 12 giờ
Buổi 25Vào bài: một số tác phẩm đặt biệt2 giờ
Buổi 26Vào bài: Lý chiều chiều2 giờ
Buổi 27Vào bài: Quảng Bình quê ta ơi đoạn 22 giờ
Buổi 28Ôn tập, kiểm tra bài2 giờ
Buổi 29Ghép nhạc2 giờ
Buổi 30Kiểm tra, trình diễn nhạc tốt nghiệp2 giờ
Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?