Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bé-Bản 02

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bé-Bản 02

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Bé-Bản 02

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một vài bản hát văn Chầu Bé mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Chầu Bé thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. 

Tổng-Hợp-Các-Bản-Văn-Chầu-Hay-Nhất-Văn-Chầu-Bé-Bản 02Văn Chầu Bé

Bản 2

Tiên Chầu Bé tính tình sắc sảo

Việc dữ lành mách bảo trần gian

Ai ơi tuy Chầu dễ dàng

Ai mà bất trực Chầu Bé ra điều chanh chua

Nếu ai mà thờ ơ việc thánh

Nghiệp phàm trần phải gánh cho xong

Làm cho số kiếp long đong

Mưa dầm nắng dãi đừng hòng kêu oan

Bởi hay chăng trần gian không biết

Mới buông  nhời hoa nguyệt ong bay

Bấy giờ Chầu mới ra tay

Xá chi tội lỗi còn hay chăng là

Phép Chầu bà dời non chuyển núi

Tài kiêm tri cải đổi tử sanh

Bệnh làm khi ốm khi lành

Khi phát bệnh quỷ ,khi sanh bệnh tà

Lâm bệnh bà ,khi mê khi tỉnh

Lúc nóng mình khi lạnh chân tay

Bịnh làm đêm nặng hơn ngày

Ho dồn đoài đoạn thở dồn đoài cơn

Biết phép Chầu,kêu van thời sống

Không biết thời tìm đống ma chơi

Thấy ai hung nghịch trêu cười

Một thời thông tích muôn đời lưu manh

Chốn rừng xanh hiện hình hiển thánh

Bắc Lệ ngàn ghi dấu oai danh

Thượng sơn tú khí chung linh

Đằng vân hoá phép ,uy hành bốn phương

Dặm đường trường,sơn lâm châu thổ

Luyện pháp mầu cứu độ trần gian

Thỉnh Chầu chứng giáng đàn tràng

Khuông phù đệ tử xuân an thọ trường

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?