Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục Bản 01

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục Bản 01

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục

Tổng-Hợp-Các-Bản-Văn-Chầu-Hay-Nhất-Văn-Chầu-Năm 01

 

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một vài bản hát văn Chầu Lục mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Chầu Lục thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. 

 

VĂN CHẦU LỤC 

Bản 01

Sắc phong Chầu Lục Cung nương

Vốn dòng Trần Thị quê hương non ngàn

Hữu Lũng giang là nơi cát địa

Chín Tư ngàn tú khí là nơi

Chúa Tiên vâng lệnh y lời

Ở trong bệ ngọc, ra ngoài màn loan

Đêm đông xuống trần gian báo mộng

Trần thị nưong tâm động bào thai

Mãn tuần chín tháng lẻ mười

Sinh ra Chúa Lục khác người trần gian

Đôi thung huyên vui mừng hớn hở

Khắp bản làng mừng rỡ bảo nhau

Mới hay như ý sở cầu

Sớm nâng niu ngọc, ngày chau chuốt vàng

Chốn phòng loan đêm ngày dưỡng dục

Đặt tên là Chầu Lục Cung Nương

Ơn trời sao khéo phi phương

Mặt huê hớn hở ,tính gương làu làu

Vẹn một bầu nước trong leo lẻo

Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ

Vô tình ép uổng duyên tơ

Hoa chưa kết nhụy trăng chưa tới kì

Hoá tức thì đôi mươi tháng chín

Giữa thu về xa lánh hồn nương

Thung huyên buồn sầu thảm nhớ thuơng

Sót xa tấc dạ ruột thường quặn đau

Trải bấy lâu thiên đình sai xuống

Nay đến ngày ,mãn hạn về tiên

Nỗi lòng thưong nhớ thung huyên

Dấu thiêng hiển tích trong miền Chín Tư

Tục truyền lưu để ngàn thu

Nhân dân thôn ấp còn thù giặc nguyên

Xuân sang mở hội đua thuyền

Nam thanh nữ tú cùng nhau đua tài

Bất thường một sớm hôm mai

Chầu lên đỉnh núi hoá thân tức thì

Sắc ban phong vang lừng tám cõi

Tiếng chầu ngàn chói lọi trời nam

Trong đền tấp nập sửa sang

Lối lên Sông Hoá lại càng thanh tao

Vào năm Kỷ Mão anh hào

Có Tiên Chúa Lục giáng vào thiên thai

Trên núi Thái bốn mùa  mát mẻ

Dưới bản làng vượn hót oanh ca

Nhớ xưa họ Quách lương gia

Nhân từ có một hiền hòa không hai

Vừa gặp buổi trang đài hội yến

Chầu Lục vào dâng tiến kim bôi

Trống rung chưa kịp dứt hồi

Bỗng đâu Chầu Lục sảy rơi chén vàng

Trên chín bệ Vua cha phật ý

Nổi lôi đình truyền chỉ chiếu ban

Kíp đầy Chầu xuống trần gian

Mười lăm năm lẻ khải hoàn hồi cung

Nhà họ Quách vốn dòng quốc chỉ

Kết duyên lành Trần Thị Hồng Mai

Vào năm kỷ mão tháng hai

Ngày Mão giờ Mão Trang đài nở hoa

Vẻ cốt cách da ngà tựa tuyết

Bóng trăng tròn mặt nguyệt như in

Mày ngài mắt phượng tóc tiên

Môi son má phấn lại thêm nõn nà.

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?