Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Quan Đệ Tứ

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Quan Đệ Tứ

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Quan Đệ Tứ

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một vài bản hát văn Quan Đệ Tứ mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Quan Đệ Tứ thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. 

VĂN QUAN LỚN ĐỆ TỨ

 

Tiệc bản loan thỉnh mời Quan Đệ tứ

Vốn con trời cai ngự thiên cung

Bảng vàng choi chói vua phong

Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang

Chuyển quan san trên trời dưới đất

Quản thông tri phép Phật truyền ra

Cầu ô bắc sông Ngân Hà

Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời

Thử dạo chơi sao sa lác đác

Cửu diệu cùng đài các đế tinh

Tam quang thất đẩu ngũ hành

Nhị thập bát tú thiên đình hà sa

Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu

Số trần gian lão ấu chép biên

Ai người hiếu thuận thảo hiền

Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng

Bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngựoc

Chỉ hại người chẳng trước thời sau

Lỗi lầm có xá chi đâu

Bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi

Nức hương xuân mừng vui khánh hạ

Thỉnh tôn ông xa giá phủ trên

Đăng trà quả thực dâng lên

Thỉnh ông giá ngự giáng đền chứng minh

Phú:

Y quan văn vật,(nổi dấu thiêng )tứ phủ vạn linh

Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh

Thiên niên dốc một bầu vũ trụ

Trên phù tía ngai vàng lồ lộ

Vẻ lâu đài in bóng tranh vanh

Bảng vàng thiên cổ vị nhân

Gồm nam bắc xa thu về một mối

Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội

Dưong thanh danh vạn vật chi đô

Bóng trăng in mặt nước bên hồ

Vang tiếng để sơn thần cung kiệt

Dục cờ đảo thành tâm sở nguyện

Thiên lý giang uyển chuyển quẩn quanh

Hiên rồng đài các tranh vanh

Cung vàng điện ngọc quanh thành kim cương

Tài thao lược vang lừng vũ trụ

Tiếng anh linh nhất thủ thế gian

Sắc Rồng choi chói vua ban

Khâm sai đệ tứ tòa vàng thiên cung.

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?