Trang chủ » Đàn Nguyệt Hát Văn » Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục-Bản 04

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục-Bản 04

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Lục

Tổng-Hợp-Các-Bản-Văn-Chầu-Hay-Nhất-Văn-Chầu-Lục 01

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành nghi lễ Hầu đồng được “đắc lễ”, những bản hát văn hay là điều rất cần thiết. Việc kết hợp các bản hát văn hay với nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công.

Dưới đây là một vài bản hát văn Chầu Lục mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Văn Chầu Lục thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành nghi lễ. 

 

VĂN CHẦU LỤC 

Bản 4

Trên bát ngát long chầu hổ phục

Dưới ngôi đền thờ Chầu Lục Tối Linh

Nhìn xem phong cảnh hữu tình

Tháng ngày cai quản sơn tinh thổ mường

Khắp bốn phưong đâu đâu đều biết

Chầu Lục Ngàn lẫm liệt trâm oanh

Kim chi ngọc diệp rành rành

Lục Cung Công chúa giáng sinh hạ trần

Vẻ cốt cách thanh tân yểu điệu

Đóa phù dung uốn éo trai lơ

Khăn xanh áo lục phất phơ

Kiềng vàng xuyến ngọc nhởn nhơ trên ngàn

Nét đoan trang ai nào dám đọ

Tính đành hanh đã có tiếng vang

Thung dung ghẹo khách qua đàng

Nhác trông tựa thể tiên nàng nguyệt nga

Lúc gặp hội năm ba thổ mán

Hiện ra người giả bán hàng chơi

Sơn lâm rừng vắng núi đồi

Chín Tư Châu Thổ là nơi quê nhà

Vốn tiên nữ hằng nga giáng thế

Cõi phàm trần ai dễ biết đâu

Khắp hòa tam thập lục châu

Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên

Đã lên đấng danh truyền Nam Việt

Hóa phép mầu lẫm liệt ai qua

Nón buồm vai quảy lãng hoa

Khi vào Đèo Kẻng khi ra Công Đồng

Dạo chơi chốn non bồng bích thủy

Trở ra về Phố Vị ,Suối Ngang

Khắp hòa các lũng các lang

Lên đền Tiên Chúa thượng ngàn tối linh

Khắp châu thổ phụng tình vọng bái

Kẻ ngược xuôi qua lại cúc cung

Dạo chơi non nước  ngàn trùng

Khi lên bái yết Kiệt Cùng, Lạng Sơn

Giọng thổ mán khoan thai điểm đót

Giáng ngự đồng dạo gót hài xanh

Khôn ngoan trần thế lọt rành

Ngao du khắp hết ngàn xanh khải hoàn

Khi thừa nhàn xe loan cung điếm

Giá ngự đồng phấn điểm son tô

Trần gian hương khói phụng thờ

Đôi mươi tháng chín tích xưa còn truyền

Thỉnh mời Chúa giáng bản đền

Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường

Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?